O firmie

Produkcja Chmur Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej, na której czele stoi Korbank S.A., regionalny operator telekomunikacyjny i dostawca usług internetowych. Korbank działa już 25 lat, a od 2013 roku Spółka notowana jest na rynku NewConnect. Firmy grupy zbudowane zostały wyłącznie w oparciu o polski kapitał.

Platforma Cloudlets.Zone zarządzana przez Spółkę, rozszerza działalność grupy o usługi chmury publicznej typu Platforma jako Usługa (PaaS). W ofercie mamy ponad 50 aplikacji typu open-source, gotowych do natychmiastowego uruchomienia. Chmura naszej produkcji charakteryzuje się wysoką wydajnością, dzięki zastosowaniu technologii InfiniBand oraz dysków półprzewodnikowych NVMe. Stawiamy także, na ciągłość działania, dlatego większość aplikacji przygotowujemy w architekturze wysokiej dostępności (HA), co redukuje do minimum prawdopodobieństwo przestoju.

Nasza propozycja wartości koncentruje się na 3 filarach.

  • Przełamujemy barierę wzrostu firmy wywołaną niedoborem kadry technicznej.
  • Zwiększamy przychody przedsiębiorstw, radykalnie skracając czas powtarzalnych operacji.
  • Zwiększamy rentowność firm, dzięki niskim kosztom utrzymania zasobów IT.

Prostota i intuicyjność naszej chmury, obala paradygmat złożoności IT.

Powered by Cloudlets.Zone
Scroll to Top